Arbeidsrecht

Schoups staat haar cliënten bij met betrekking tot de verschillende materies van individueel en collectief arbeidsrecht, evenals sociale zekerheidsrecht, begeleiding bij sociale inspecties en in het algemeen alle juridische aspecten die volgen uit de tewerkstelling in een onderneming. In deze materies verleent Schoups niet alleen advies en bijstand, maar staat zij cliënten ook bij wanneer geschillen aanleiding geven tot gerechtelijke procedures. 

Sara Cockx leidt deze vakgroep.

De vakgroep arbeidsrecht behandelt onder meer de volgende materies:

Individueel & Collectief Arbeidsrecht

Schoups verleent op arbeidsrechtelijk vlak advies en bijstand inzake:

  • het opstellen en sluiten van arbeidsovereenkomsten en managementovereenkomsten (deze laatste in samenwerking met de vakgroep ondernemingsrecht), met bijzondere aandacht voor specifieke soorten van overeenkomsten en contractuele clausules
  • de specifieke gevolgen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bezoldigingsstructuur en bonusplannen, arbeidsreglement, policies, etc.), evenals de concrete en praktische aanpak van dagdagelijkse HR-problemen
  • privacy op de arbeidsplaats, begeleiding bij de aangifte bij de privacycommissie, implementatie van de General Data Protection Regulation (“GDPR”)
  • aspecten van internationale tewerkstelling, (Limosa, detachering, verblijfsdocumenten, opstellen van sociale clausules in onderaannemingsovereenkomsten, etc.)
  • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag, dringende reden, motivatie van het ontslag, etc.), met bijzondere aandacht voor specifieke vormen van ontslagbescherming
  • de oprichting en werking van de collectieve overlegorganen in de onderneming (ondernemingsraad, comité voor bescherming en preventie op het werk, vakbondsafvaardiging), met inbegrip van de sociale verkiezingen
  • de juridische en praktische begeleiding bij reorganisaties en herstructureringen, met inbegrip van de wettelijke informatie- en consultatieprocedures
  • geschillen inzake (oneerlijke) concurrentie door (ex-)werknemers.
  • sociale inspecties (schijnzelfstandigheid, hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen, internationale tewerkstelling, etc.)

Arbeidsongevallen

Schoups beschikt over een uitgebreide praktijk op het vlak van het arbeidsongevallenrecht, waarbij zij arbeidsongevallenverzekeraars bijstaat inzake betwistingen voor de rechtbank. Schoups combineert in deze dossiers haar specifieke know-how inzake bouwrecht, welzijn en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en verzekeringsrecht.

Contact

zie hier alle leden van de vakgroep