Advocaten

Kristof Hectors

Kristof Hectors° is vennoot bij Schoups.

Kristof behaalde zijn rechtendiploma in 2007 aan de Universiteit van Leuven en voltooide nog een LLM in het Europees en Internationaal Milieu- en Energierecht. Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Kristof vervoegde het kantoor Schoups in december 2013, na ruim vijf jaar actief te zijn geweest als advocaat achtereenvolgens bij kantoren DLA Piper UK LLP en Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick.

Kristof is gespecialiseerd in het publiekrecht.  Hij begeleidt cliënten inzake adviesverlening en geschillen voor de administratieve rechtscolleges en burgerlijke rechtbanken inzake het omgevingsrecht. Omgevingsrecht omvat ruimtelijke ordening in de ruime zin van het woord alsook het milieu- en energierecht. Ook gunning van overheidsopdrachten, vastgoedrecht en juridische aspecten van projectontwikkeling valt binnen zijn expertiseveld.

Hij publiceert regelmatig in deze materies en adviseert cliënten op het gebied van projectontwikkeling.

Kristof werd op 26 november 2019 verkozen tot voorzitter van de GECORO van de gemeente Essen. Hij is lid van de Algemene Vergadering van het College van het Eucharistisch Hart te Essen.  Hij is tevens redactielid van “Omgeving teRecht” van Larcier.

Kristof leidt de vakgroep Omgevingsrecht.

Curriculum

Diploma's:

 • Kandidatuur in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2005
 • Licentiaat in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven, 2007
 • LLM in European and International Energy and Environmental Law, KU Leuven, 2008

Professionele ervaring:

 • Assistent aan de KU Leuven - Monitoraat Rechten (2007 - 2008)
 • Advocaat bij DLA Piper UK LLP (2008 - 2013)
 • Advocaat bij Liedekerke Wolters Kirkpatrick (2013)
 • Advocaat bij Schoups (sinds december 2013)

Talen:
Nederlands, Engels , Frans

Publicaties

 • SCHOUPS, M., HECTORS, K. en NASSER, R. “De permanente omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof”, TROS 2018.

 • BEVERS, G., HECTORS, K., WILLAERT, E. & HEEB, C. “Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed” in Bouw- en Vastgoedcahiers, Larcier, 2018.
 • HECTORS, K., VAN BOGAERT, P. en DEPLOEY, C. “Signaalgebieden en watergevoelige openruimtegebieden : een stand van zaken”, in: Verhelst G (ed.), Jaarboek Omgeving Terecht, 2017, pp. 175-205.

 • HECTORS, K. (ed.) en EMPEREUR, E., “Complexe projecten”, Omgeving Te Recht, 2016.
 • LEMMENS, K., CARDONE, C. en HECTORS, K., “De rechtsgevolgen van een onwettige gunningsbeslissing op de gesloten overeenkomst” in C. De Koninck, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2015-2016, Brussel, EBP Publishers, 2016, 503-531
 • SCHOUPS, M., en HECTORS, K., Een kort arrest met grote gevolgen: het Grondwettelijk Hof vernietigt de decretale validatiebepaling van RUPs [Ruimtelijke uitvoeringsplannen] opgemaakt volgens het MER-integratiespoor, MER 2014, afl. 1, 61-68.
 • HECTORS, K., “Handelsvestigingen: oude wijn in nieuwe zakken”, TBO 2012,  afl. 6, 293-296.
 • HECTORS, K., “Rechtspraak Raad van State (ruimtelijke ordening) in kort bestek”, TBO 2012, afl. 5, p. 217 e.v.
 • HECTORS, K., “Het Hof van Justitie verduidelijkt de principes van rechtsherstel in geval van een besluit ter uitvoering van, maar ook in strijd met, het EU- milieurecht”, MER 2012, afl. 2, 120-124.
 • HECTORS, K., “Het handhavingsplan Ruimtelijke Ordening : een nieuwe dimensie in het handhavingsbeleid?” TBO 2011, afl. 1, 22-24.
 • VAN CALSTER, G. en HECTORS, K., "De invloed van het Europese milieurecht op decentrale overheden in België", in X., Lokale besturen: dichtbij en EU- nabij, 2011, p. 115-138.
 • HECTORS, K., "Over windturbines en ruimtelijke ordening: de omzendbrieven betreffende het afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines", TBO 2010, afl. 5, 243-246.
 • HECTORS, K., "Zwemvijvers niet toegelaten in parkgebied", TBO 2010, afl. 4, 210- 211;
 • HECTORS, K., "De stedenbouwkundige lasten inzake sociaal en bescheiden woonaanbod in het Decreet Grond- en Pandenbeleid: een haalbare uitdaging?", T.B.O. 2010, afl. 3, 138-152;
 • HECTORS, K. , “De impact van de Bolkestein- richtlijn op socio- economische vergunningen”, TBO 2009, afl. 6, 234-244.
 • HECTORS, K., “The Long Term Viability of carbon capture and storage in a European context, Carbon and Climate Law Review (Duits tijdschrift), December 2008.
 • HECTORS, K., “The chartering of environmental protection: exploring the boundaries of environmental protection as human right”, European Environmental and Energy Law Review 2008, afl. 3, 165-175;
 • HECTORS, K., "Hof van Justitie verduidelijkt toepassingsgebied van de "plan- MER" richtlijn" (noot onder HvJ "Terre Wallone"), MER 2010, afl. 4, 239-243

Lezingen

 • HECTORS, K., HEEB, C., en WILLAERT, E., seminarie “Gebiedsontwikkeling”, De Koninck, Antwerpen, 2 april 2019.
 • HECTORS, K., LEMMENS, K., SOMERS, M., en DE LEYN, J., sprekers: “Budgetvriendelijk investeren in een duurzamer gebouwenpatrimonium: het energieprestatiecontract (EPC) als contract van de toekomst”, Historical Wing in de Zoo van Antwerpen, 5 februari 2019.

 • HECTORS, K., HEEB, C., en WILLAERT, E., sprekers “Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed”, cliëntenseminarie, Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 26 april 2018.
 • BEVERS, G., HECTORS, K., WILLAERT, E. & HEEB, C., sprekers: studiedag “Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed”, Larcier, Gent, 13 maart 2018.
 • HECTORS, K. en NASSER, R., sprekers: “De omgevingsvergunning uit de startblokken!”, Infotopics, Sint-Niklaas, 18 januari 2018.
 • HECTORS, K., spreker: “Assistentiewoningen Vergunningen en projectstructuur” studiedag “Assistentiewoningen en pop-up: twee actuele thema’s”, M&D Seminars, 28 november 2017.
 • BEVERS, G. en HECTORS, K. "Aandachtspunten bij transacties i.v.m. vastgoed/immovennootschappen", Schoups, 23 maart 2017.
 • BEVERS, G. en HECTORS, K., sprekers: “Fiscale optimalisatie onroerend goed & vennootschap”, Infotopics, 6 december 2016.
 • HECTORS, K., spreker: Omgeving TeRecht “Het decreet complexe projecten in de praktijk”, Larcier, 17 november 2016.
 • HECTORS, K., “Publiekrechtelijke aandachtspunten inzake bedrijfsmatig vastgoed”, Infotopics,  Antwerpen, 2016.
 • SOMERS M., HECTORS K., en HEEB C., “Wegwijs in assistentiewoningen: vergunningen en projectstructuur”, Schoups, 2016.
 • HECTORS, K., “Actualia Omgevingsrecht”, seminarie Schoups, Antwerpen, 2016.

Contact

Kristof Hectors
t. +32 3 260 98 60
m. +32 484 44 31 73
f. +32 3 260 98 61
kristof.hectors@schoups.be
°BV Kristof Hectors - KBO 0521.687.576
linked in vcard