Advocaten

Jan De Leyn

Jan De Leyn° behaalde zijn rechtendiploma in 2013 aan de KU Leuven en is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Hij vervoegde het kantoor Schoups in 2013 en is vooral werkzaam in de vakgroep Overheidsopdrachten en PPS.

Jan is actief in het Nederlands, Frans en Engels.

Curriculum

Diploma’s:

 • Certificate of successful participation in the CBL International Oxford Summer Law School in cooperation with Oriel College (University of Oxford), 2012
 • Master in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven, 2013

Professionele ervaring:

 • Laureaat pleitwedstrijd ‘Mertens de Wilmars’, KU Leuven 2012
 • Redactielid (2011-2012) en Hoofdredacteur (2013) van het juridisch-wetenschappelijk studententijdschrift ‘Jura Falconis’
 • Advocatenkantoor Schoups (sinds 2013)

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • LEMMENS, K., DE LEYN, J. en VAN DAMME, S. “Under construction: transparantie en integriteit in de onderaannemingsketen bij overheidsopdrachten”, TBO 2018, 150-162.

 • LEMMENS, K. en DE LEYN, J., “Actualia: FIDIC bekent kleur”, TBO 2018, 15-16.

 • BUSSCHER, S. en DE LEYN, J., "Onderaanneming bij overheidsopdrachten van werken: een ingewikkelde driehoeksverhouding", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-17, EBP, Brussel, 983-1025.
 • SCHOUPS, M., en DE LEYN, J., “Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten”, T. Aann. 2016, 222-241.

 

 • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., “De 30-dagentermijn voor klachten en verzoeken van de opdrachtnemer: MB 1977 en AAV 1996 vs.  AUR 2013” (noot onder Hof van Cassatie 10 september 2015 ), TBO 2016, afl. 4, 308-309.
 • LEMMENS, K., HEEB, C., en DE LEYN, J., “De problematiek van verstoringen van het economisch evenwicht bij PPS-contracten van lange duur”, jg. 14 nr. 2, 14 TBO 2016, 90-110.
 • LEMMENS, K., & DE LEYN, J., “De wetgeving overheidsopdrachten in beweging: terugblik en vooruitblik”, TBO 2015, 25-27.
 • LEMMENS, K., ONGENA, F., en DE LEYN, J.,, “De raamovereenkomst: een venster naar praktisch aanbesteden?”, Jaarboek Overheidsopdrachten 2013-2014, Brussel, EBP Publishers 2014, 385-412.

Lezingen

 • DE LEYN, J. en LEMMENS, K., sprekers: “Rechtspraak gunning overheidsopdrachten”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 21 januari 2020.
 • DE LEYN, J., spreker: “Interactieve demo – Digitalisatie van overheidsopdrachten: laatste evoluties en praktische adviezen”, EBP Healthcare Tender Day, 28 november 2019.
 • DE LEYN, J., spreker: “Van ‘verkoper’ naar ‘partner’ in het kader van de overheidsopdrachtenregels: evolutie of revolutie in de zorgsector?”, studiedag Vlaamse Vereniging Aankoopmanagers in Verzorgingsinstellingen, 21 november 2019.
 • DE LEYN, J. en SOMERS, M., sprekers: “Bouwfouten aansprakelijkheid en de praktische gevolgen bij een overheidsopdrachten”, By Experts, NH Collection Brussels Centre, Brussel, 10 oktober 2019.
 • DE LEYN, J., BUSSCHER, S. en DE BUYZER, G., sprekers: “FIDIC in Belgische context”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 25 april 2019.

 • DE LEYN, J., spreker: “Zaken doen met je stad”, Unizo, Hasselt, 9 oktober 2019.
 • DE LEYN, J., spreker: “Van de achtergrond naar de voorgrond: de onderaannemer in het nieuwe overheidsopdrachtenlandschap”, Conferentie Jonge Balie Kortrijk, Kortrijk, 23 april 2019.

 • DE LEYN, J., HECTORS, K., LEMMENS, K. en SOMERS, M.,  sprekers: “Budgetvriendelijk investeren in een duurzamer gebouwenpatrimonium: het energieprestatiecontract (EPC) als contract van de toekomst”, Historical Wing in de Zoo van Antwerpen, 5 februari 2019.

 • SOMERS, M. en DE LEYN, J., sprekers: “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”, By Experts, Antwerpen 31 januari 2019.

 • LEMMENS, K. en DE LEYN, J., sprekers : Confederatie Bouw, “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten”, Antwerpen, 15 januari 2019.

 • DE LEYN, J., WILLAERT, W. en HECTORS, K., sprekers: “Up-to-date Vastgoedrecht 2018-1”, Lexalert, webinar, juni 2018.

 • DE LEYN, J., spreker: “De nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving” georganiseerd door het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO) en Confederatie Bouw, 26 april 2018.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en DE LEYN, J., "Voor de bouwsector: over onderaanneming, onderzoek en beoordeling van de offerte en schadeclaims", studiedag "Deep Dive", IBJ, 26 september 2017.

 • DE LEYN, J., samen met LEMMENS, K., over de belangrijkste wijzigingen inzake de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten, Healthcare Tender Day, EBP, 2017.
 • DE LEYN, J., spreker “Het verloop van de procedure” studiedag “Praktijkgerichte analyse van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”, Schoups, Ter Elst, 15 juni 2017.
 • DE LEYN, J., samen met BUSSCHER, S., over het verhalen van schade op derden: onderaannemers, leveranciers, nevenaannemers…, Insurance Day, EBP, 2017.
 • DE LEYN, J., samen met LEMMENS, K., over beroep op de draagkracht van derden en onderaannemers, National Tender Day, EBP, 2017.

 • DE LEYN, J., samen met SCHOUPS, M., over wijzigingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten, National Tender Day, EBP, 2016.

 

 • DE LEYN, J., samen met SCHOUPS, M., over verrekeningen en schadeclaims, M&D Seminars, 2016.
 • DE LEYN, J., samen met HECTORS, K., en VERVENNE, H., over het juridisch kader en de contractuele elementen van een energieprestatiecontract, Vlaams Energiebedrijf, 2016.

Contact

Jan De Leyn
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
jan.de.leyn@schoups.be
°BV Advocatenkantoor Jan De Leyn - KBO 0741.611.025
linked in vcard