Advocaten

Kris Lemmens

Kris Lemmens° is bestuurder en vennoot bij Schoups.

Kris Lemmens behaalde zijn rechtendiploma in 2003 aan de Universiteit Leuven en een bijkomende Master in Overheidsmanagement en -beleid in 2007. Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Kris is actief in het publiek recht, meer bepaald op het gebied van overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking (PPS). Hij concentreert zich in het bijzonder op de advisering en vertegenwoordiging van bouwactoren bij de gunning en uitvoering van bouwprojecten in de publieke sector.

Kris vervoegde het kantoor Schoups in 2005. Daarvoor werkte hij bij de Stad Brussel als juridisch medewerker overheidsopdrachten op het departement Stedenbouw – dienst Bouwkunst.

Kris Lemmens is geranked in de Legal 500 EMEA 2020 voor de categorie Dispute Resolution en Real Estate & Construction.

Hij publiceert regelmatig over het overheidsopdrachtenrecht en geeft ook lezingen en in-house opleidingen hierover.

Hij is tevens lid van de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed en bestuurder van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht.

Curriculum

Diploma’s:

 • Master in Rechten, Katholieke Universiteit Leuven, 2003
 • Master in Overheidsmanagement en –beleid, 2007

Professionele ervaring:

 • Stad Brussel, departement Stedenbouw, dienst Bouwkunst, juridisch medewerker overheidsopdrachten (2003 – 2005)
 • Advocatenkantoor Schoups (2005), vennoot
 • Laureaat pleitwedstrijd ‘Mertens de Wilmars’, KU Leuven 2003

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • LEMMENS K., MERTENS D. en VAN DAELE N., “Compensatie bij overheidsopdrachten van werken: de aannemer als bankier”, Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-20, EBP, Brussel, 2020, 1107-1131.
 • LEMMENS K., VAN VALCKENBORGH D. en VANDEKEYBUS C., “Actualia: multi-reparatie-KB Overheidsopdrachten gepubliceerd”, TBO 2018, afl. 3, 188-192.

 • LEMMENS, K. en CARDONE, C., “Het nieuwe wettelijke en regelgevende kader inzake overheidsopdrachten sinds 30 juni 2017”, TBO 2017, nr. 4.
 • LEMMENS, K., LAHBIB, M., OLIVOTTO, M., “Le recours à la capacité de tiers” in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2016-2017, Brussels, EBP Publishers, 2017.
 • LEMMENS, K., CARDONE, C. en HECTORS, K., “De rechtsgevolgen van een onwettige gunningsbeslissing op de gesloten overeenkomst” in C. De Koninck, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2015-2016, Brussel, EBP Publishers, 2016, 503-531
 • LEMMENS, K., BUSSCHER, S., en WILLAERT, E., "Verzekeringen bij de uitvoering van overheidsopdrachten van de verschillende bouwactoren", in Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-15, 453-497.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K.  en MONTEYNE-JADOUL, V., “De uitvoering van overheidsopdrachten”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., (eds.), Handboek Bouwrecht tweede herziene editie, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 313-359.
 • LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., noot onder HvJ 8 mei 2013, C-197/11 en C-203/11, JAAN 2013, 463-467.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., "De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, Brussel, EBP Publishers 2013, 639-672.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2011-2012, Brussel, EBP Publishers 2012, 684-701.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken" (noot onder Rb. Brussel 11 maart 2011 en Namen 11 juni 2010), T. Aann. 2011, 288-295.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2010-2011, Brussel, EBP Publishers, 2011, 953-970.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten", TBO 2010, 82-99.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2009-2010, Brussel, EBP Publishers, 2010, 823-836.
 • LEMMENS, K., "De zoektocht naar de juiste prijsherzieningsformule bij overheidsopdrachten van werken: realiteit of fictie", TBO 2009, 132-136.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2008-2009, Brussel, EBP Publishers, 2009, 581-604.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Naar een standaardisering van PPS-contracten", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en VAN KERKHOVE, O. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2007-2008, Brussel, EBP Publishers, 2008, 179-196.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2007, 35-77.
 • LEMMENS, K., "De standstilltermijn in overheidsopdrachten en het rechtsherstel in natura na de wachttermijn" (noot onder RvS 6 april 2006, nr. 157.418), TBO 2007, 26.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen” in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Brugge, Die Keure, 2006, 69–124.
 • LEMMENS, K. "De contractuele aansprakelijkheid van de architect bij de aanbesteding van werken" (noot onder Brussel 10 juni 2003), TBO 2005, 161.

Lezingen

 • LEMMENS, K. en DE LEYN, J., sprekers: “Rechtspraak gunning overheidsopdrachten”, Schoups, Kasteel Den Brandt, 21 januari 2020.
 •  LEMMENS, K. en VAN VALCKENBORGH, D., sprekers: “Remedie tegen laattijdige oplevering – Technische fiches”, Confederatie Bouw, Antwerpen, 27 september 2019.
 • LEMMENS, K. en SCHOUPS, M., sprekers: Confederatie Bouw, “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten, deel 2”, Antwerpen, 18 juni 2019.
 • LEMMENS, K. en SOMERS, M., sprekers: Confederatie Bouw, “Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 3: Uitvoering van de overheidsopdracht”, Antwerpen , 28 mei 2019.
 • LEMMENS, K. en CARDONE, C., sprekers: Confederatie Bouw, “Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 2: Gunningsfase”, Antwerpen, 14 mei 2019.
 • LEMMENS, K. en ADRIAENSSENS, J., sprekers: PIVO, “Overheidsopdrachten”, Vlaams-Brabant, 9 mei 2019.

 • LEMMENS, K. en DEGROODT, E., sprekers: Confederatie Bouw, “Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 1: Plaatsing: algemene inleiding en selectiefase”, Antwerpen, 30 april 2019.

 • LEMMENS, K. en VAN VALCKENBORGH, D., sprekers: Confederatie Bouw, “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten”, Anwerpen, 12 februari 2019.

 • LEMMENS, K., SOMERS, M., KRISTOF, H. en DE LEYN, J., sprekers: “Budgetvriendelijk investeren in een duurzamer gebouwenpatrimonium: het energieprestatiecontract (EPC) als contract van de toekomst”, Historical Wing in de Zoo van Antwerpen, 5 februari 2019.

 • LEMMENS, K. en ADRIAENSSENS, J., sprekers : Confederatie Bouw, “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten”, Antwerpen, 29 januari 2019.

 • LEMMENS, K. en DE LEYN, J., sprekers : Confederatie Bouw, “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten”, Antwerpen, 15 januari 2019.

 • LEMMENS, K. en THOMAS, M., Seminarie: "La responsabilité en cas de défauts en marchés publics : la fin de la responsabilité pour vices cachés véniels après la réception définitive?", Château Sainte Anne, Brussel, 11 december 2018.

 • LEMMENS, K., THOMAS, M. en OLIVOTTO, M., sprekers : “De toelaatbaarheid van wijzigingen en claims in het kader van de uitvoering van overheidsopdrachten in de gezondheidssector.”, Healthcare Tender Day, 29 november 2018.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K., LAHBIB, M., Séminaire clients: "L’arrêté royal de réparation", Brussel, Chateau Saint-Anne, 14 juni 2018,

 • LEMMENS, K. en DE LEYN, J., sprekers “De nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving van TBO”, Confederatie Bouw, 26 april 2018.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K. sprekers: “Een gids voor aannemers” studiedag “Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument”, Confederatie Bouw, 23 januari 2018.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en DE LEYN, J., "Voor de bouwsector: over onderaanneming, onderzoek en beoordeling van de offerte en schadeclaims", studiedag "Deep Dive", IBJ, 26 september 2017.
 • LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”, cliëntenseminarie, Kasteel Den Brandt, Antwerpen, 9 mei 2017.
 • LEMMENS K., Clientseminarie “De opkomst van DB(M)-contracten bij overheidsopdrachten: Valkuilen & tips” , Kasteel Den Brandt, 24 november 2016.
 • LEMMENS, K., Brussel, 8 mei 2012 “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, lezing op de lanceringsconferentie E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012
 • LEMMENS, K.,  “De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten”, vierde Tender Healthcare day, 22 november 2011

Contact

Kris Lemmens
Bestuurder en vennoot
t. +32 3 260 98 60
m. +32 486 266 800
f. +32 3 260 98 61
kris.lemmens@schoups.be
°BV LKJ - KBO 0826.107.923
linked in vcard