Advocaten

Roel Meeus

Roel Meeus behaalde in 2005 zijn rechtendiploma aan de Katholieke Universiteit Leuven en is ingeschreven bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Hij behaalde eveneens een master na master in het milieurecht (2006) en een afzonderlijk opleidingsonderdeel rechtseconomie (2008) aan de Universiteit Gent. In 2013 behaalde hij zijn doctoraat aan de Universiteit Gent met het proefschrift "De sanctionering door de lidstaten van inbreuken op het Europees milieurecht: tussen handhavingsnood en sanctieverplichtingen". 

Hij vervoegde het kantoor Schoups in 2020 als Counsel. Daarvoor was hij bijna 10 jaar werkzaam bij Publius (Brussel).

Roel heeft ruime ervaring in litiges en advieswerk. Roel maakt deel uit van de vakgroep Omgevingsrecht.  Hij is opgenomen in de Legal500 (environment). 

Vakgroepen

Omgevingsrecht

Curriculum

Diploma's

 • Doctor in de Rechten, Universiteit Gent, 2013
 • Afzonderlijk opleidingsonderdeel Rechtseconomie, Universiteit Gent, 2008
 • Master in het Milieurecht, Universiteit Gent, 2006
 • Licentiaat in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven, 2005

Professionele ervaring:

 • Counsel, Schoups, sinds oktober 2020
 • Doctoraal onderzoeker, Centrum voor Milieu- en Energierecht, Universiteit Gent, 2009-2013
 • Wetenschappelijk medewerker, Centrum voor Milieu- en Energierecht, Universiteit Gent, 2007-2011
 • Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Centrum voor Milieu- en Energierecht, Universiteit Gent, 2013-2014
 • Advocaat, Publius Advocaten, 2011 – 2020
 • Advocaat, Lydian, 2006 - 2007

Talen

Nederlands, Engels, Frans, Italiaans 

Publicaties

 • MEEUS, R., "De gemeenten en lage emissiezones", Tijdschrift voor gemeenterecht 2016, afl. 4, 245-254.
 • MEEUS, R., "De voortschrijdende verankering van de geldboete in het omgevingsrecht: zelfde script, andere accenten?", in BILLIET, C.M. en LAVRYSEN, L. (eds.), In de roos: doeltreffende sanctionering van omgevingsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 113-164.
 • MEEUS, R. (diss.), Sanctionering van het Europees milieurecht. Tussen handhavingsnood en sanctieverplichtingen, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 646p.
 • MEEUS, R., "Het Milieuhandhavingscollege past het financiële draagkrachtcriterium toe bij de bestuurlijke beboeting van milieumisdrijven", noot onder MHHC-12/12-VK van 22 maart 2012, Tijdschrift voor Milieu- en Energierecht 2012, afl. 3, 190-193.
 • MEEUS, R., "Extracontractuele aansprakelijkheid van de gemeente en milieustakingsvorderingen", in VAN HEUVEN, D. e.a., Gemeentelijke aansprakelijkheid. Wat is nieuw?, Kortrijk-Heule, UGA, 2011, 123-134.
 • MEEUS, R., "Een toekomst voor de transactie als sanctioneringsinstrument in het milieurecht? Lessen uit de praktijk in België en Nederland", Tijdschrift voor Milieurecht 2011, afl. 4, 325-345.
 • MEEUS, R., "De minnelijke schikking voor milieucriminaliteit na het Vlaamse Milieuhandhavingsdecreet: tussen bestuurlijke beboeting en penale vervolging", Tijdschrift voor Strafrecht 2011, afl. 4, 244-257.
 • BILLIET, C.M., ROUSSEAU, S., MEEUS, R. en BALCAEN, A., "Minnelijke schikkingen voor milieumisdrijven in Vlaanderen", Panopticon 2010, afl. 4, 78-84.
 • MEEUS, R., "Fill in the Gaps: EU Sanctioning Requirements to Improve Member State Enforcement of EU Environmental Law", Journal for European Environmental & Planning Law 2010, afl. 2, 131-157.
 • MEEUS, R., "Te handhaven bepalingen in Europese richtlijnen. Casus van de afvalstoffenrichtlijnen", Nieuw Juridisch Weekblad 2010, afl. 223, 382-411.
 • BILLIET, C.M. en MEEUS, R., "Europese verordeningen en de handhaver. De sanctieregelingen van milieuverordeningen in het licht van de handhavingspraktijk", Tijdschrift voor Milieurecht 2010, afl. 2, 164-202.
 • BILLIET, C.M. en MEEUS, R., "Europese verordeningen als wetgevingsvraagstuk: het voorbeeld van de milieuverordeningen", Tijdschrift voor Wetgeving 2009, afl. 4, 278-306.
 • BILLIET, C.M., ROUSSEAU, S., BALCAEN, A., MEEUS, R., STYNS, K., DE MEYER, G., VANDER BEKEN, T. en LAVRYSEN, L., "Milieucriminaliteit in handen van strafrechters en beboetingsambtenaren: feiten uit Vlaanderen en Brussel", Milieu en recht 2009, afl. 6, 342-349.
 • BILLIET, C.M., VANDER BEKEN, T., ROUSSEAU, S., BALCAEN, A., MEEUS, R., STYNS, K., DE MEYER, G. en LAVRYSEN, L., "Milieucriminaliteit: feiten omtrent bestraffing", Panopticon 2009, afl. 3, 69-75.
 • BILLIET, C.M., ROUSSEAU, S., BALCAEN, A., MEEUS, R., STYNS, K., DE MEYER, G., VANDER BEKEN, T. en LAVRYSEN, L., "Milieurechtshandhaving: een databestand voor onderzoek naar de penale en bestuurlijke sanctioneringspraktijk", Tijdschrift voor Milieurecht 2009, afl. 2, 128-150.
 • MEEUS, R., "Specifieke sanctieverplichtingen in het Europees milieurecht: een zorg voor onze wetgever en handhavers?", Milieu en Recht 2008, afl. 8, 478-494.
 • MEEUS, R., "De arresten nr. 36/2008 en nr. 82/2008 van het Grondwettelijk Hof: het moeilijke onderscheid tussen de grondwettige en ongrondwettige open textuur van strafrechtelijk gesanctioneerde milieuzorgplichtbepalingen", Tijdschrift voor Milieurecht 2008, afl. 4, 454- 472.
 • MEEUS, R., "De basishandhavingsplicht van de lidstaten van de Europese Unie in het communautair milieurecht", Tijdschrift voor Milieurecht 2007, afl. 5, 311-359.

Lezingen

 • MEEUS, R., “De voortschrijdende verankering van de geldboete in het omgevingsrecht: zelfde script, andere accenten?”, Studipolis, Gent, 27 november 2015. 
 • MEEUS, R., “Actualiteiten (milieu)handhaving”, Publius – van der Feltz, Antwerpen, 30 september 2015. 
 • MEEUS, R., “Invloed van het internationaal en Europees milieurecht (inclusief internationale organisaties) op de nationale milieuhandhaving”, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, 22 januari 2015. 
 • MEEUS, R., “Buitencontractuele aansprakelijkheid van de gemeente als vergunningverlenende overheid”, Escala, Leuven, 21 november 2013. 
 • MEEUS, R., “De sanctionering door de lidstaten van inbreuken op het Europees milieurecht: tussen handhavingsnood en sanctieverplichtingen”, openbare doctoraatsverdediging, Universiteit Gent, 28 juni 2013. 
 • MEEUS, R., “Buitencontractuele aansprakelijkheid van de gemeente als vergunningverlenende overheid”, Escala, Geel, 16 mei 2013. 
 • MEEUS, R., “Verslaggever van het congres Investigation, prosecution and judgment of environmental offences”, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Durbuy, 24 – 27 mei 2011. 
 • MEEUS, R., “Evoluties in het Europees milieustrafrecht”, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, 4 mei 2011. 
 • MEEUS, R., “Sanctie-uitvoering: bestuurlijke geldboeten”, Environmental LawForce: Milieurechtshandhaving in de praktijk, Gent, 21 februari 2011. 
 • MEEUS, R., “De praktijkwerking van de transactie als sanctioneringsinstrument voor milieucriminaliteit in het penale en bestuurlijke spoor”, Environmental LawForce: Milieurechtshandhaving in de praktijk, Gent, 21 februari 2011. 
 • MEEUS, R., “Een toekomst voor de transactie als sanctioneringsinstrument in leefmilieudossiers? Lessen uit België en Nederland”, Masterclass doctorandi, Universiteit Gent, 20 december 2010. 
 • MEEUS, R., “Sanctioning requirements in EU environmental law: challenges for national legislators & enforcers”, Network of European Environmental Lawyers, Brussel, 24 november 2010. 
 • MEEUS, R., “Specific sanctioning requirements in EU environmental directives”, European Union Forum of Judges for the Environment, Brussel, 18 – 19 oktober 2010. 
 • MEEUS, R., “De minnelijke schikking in leefmilieustrafzaken: een verkenning”, 3e Gebruikerscommissie Environmental LawForce, Universiteit Gent, 29 maart 2010. 
 • MEEUS, R., “EC interference with the sanctioning policies of the Member States in environmental law: an upward trend?”, Legal Research Network Summer School: European dimensions to national law, Universiteit Gent, 24 – 26 augustus 2009. 
 • MEEUS, R., “Strijdige logica’s? Handhavingsverplichtingen vs. economische inzichten – De Europeesrechtelijke handhavingsverplichtingen concreet in beeld. Eisen gesteld aan handhavers en wetgevers”, Environmental LawForce: Milieurechtshandhaving in de praktijk, Universiteit Gent, 6 maart 2009. 
 • MEEUS, R., “The environmental law enforcement need in a European perspective. What to tell in a book for enforcement practice?”, Expert meeting and workshop Environmental LawForce: Issues in Environmental Law Enforcement, Universiteit Gent, 20 februari 2009. 
 • MEEUS, R., “Bestuurlijke beboeting in cijfers”, Environmental LawForce: stand van zaken en perspectieven, Katholieke Universiteit Leuven, 17 oktober 2008. 
 • MEEUS, R., “Europeesrechtelijke handhavingsverplichtingen”, 1e Gebruikerscommissie Environmental LawForce, Universiteit Gent, 17 maart 2008. 

Contact

Roel Meeus
t. +32 3 260 98 60
m. +32 499 212 941
f. +32 3 260 98 61
roel.meeus@schoups.be