Advocaten

Céline Bimbenet

Céline Bimbenet° behaalde haar rechtendiploma in 2015 aan de Universiteit Antwerpen en is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen. 
 
Zij vervoegde het kantoor Schoups in november 2018 en is voornamelijk werkzaam in de vakgroep Omgevingsrecht. 

Vakgroepen

Omgevingsrecht

Curriculum

Diploma's:

 •  Master in de rechten, Universiteit Antwerpen, 2015

Professionele ervaring: 

 • Advocaat, Verbist Advocatuur, 2015-2018 
 • Advocaat, Schoups, sinds 2018 

Andere mandaten:

 • Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Universiteit Hasselt, februari 2017 – februari 2020 
 • Redactielid, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO), sinds september 2019 

Talen:
Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • BIMBENET, C., "De wederoverdracht van het restant: naar een versterkt recht van wederoverdracht voor de onteigende?", TBO 2020, 179-183. 
 • BIMBENET, C., “Struikel niet over de rooilijn”, TOO 2020, nr. 2, 220-222. 
 • BIMBENET, C., “De vordering tot herziening: het zwaard van Damocles boven het hoofd van de onteigenende overheid”, TOO 2019, afl. 4, 416-418. 
 • BIJNENS, D., BIMBENET, C., DECOCK, M., DE MEYST, D., FRANSEN, D., THEUNIS, J., VERBIST, S., "De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof." Overzicht van rechtspraak 2017, TBP 2019, afl. 4, 179-220. 
 • BIMBENET , C., DE MEYST , D., SMET, S., THEUNIS , J., VANCLEEF , S., VANDERSTEEGEN, L., VERBIST, S. en VRANCKEN, M., “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2018”, TBP 2020, afl. 3, 107-148.  
 • VERBIST, S., BUGGENHOUDT, C. en BIMBENET, C., Het Vlaams Onteigeningsdecreet. Een kritische analyse voor overheid, eigenaar en magistraat, Brugge, die Keure, 2018, 240 p . 
 • VERBIST, S. en BIMBENET, C., “Het Vlaams Onteigeningsdecreet - vloek of zegen voor lokale besturen”, T.Gem. 2018, nr. 1, 18-39. 
 • DE PRETER, F., SCHELSTRAETE, B. (eds.), EYSKENS, T., GEYSENS, J., SEBREGHTS, F., VAN LOMMEL, J., VERBIST, S. en BIMBENET, C., “De Codextrein 2017: een eerste analyse”, TROS 2018, 208 p. 
 • VERBIST, S. en BIMBENET, C., “Bodemsanering en onteigening: de toerekening van de saneringskosten op de onteigeningsvergoeding”, TBO 2017, nr. 1, 5-19. 
 • VERBIST, S., JANSEN, R. en BIMBENET, C., “Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem” in VERSCHELDEN, G. (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 30, Brugge, die Keure, 2017, 1-72.  
 • VERBIST, S. en BIMBENET, C., “Administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de vereffening van vastgoed. Informeren en geïnformeerd worden, dat is de kwestie” in BRAECKMANS, H., STORME, M.E., TILLEMAN, B., VANANROYE, J. en VANMEENEN, M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen, Intersentia, 2017, 355-384. 
 • VERBIST, S. en BIMBENET, C., “De besluitvormingsprocedure inzake complexe projecten en de invloed daarvan op de omgeving”, TMR 2016, 628-652. 
 • VERBIST, S. en BIMBENET, C., “Ruimtelijke ordening” in Ballon, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B. en VERBEKE, A.L. (eds.), Contractuele clausules. Koop – Onroerend Goed, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2016, 83-102. 
 • VERBIST, S. en BIMBENET, C., “Rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning”, TBO 2016, 204-220. 
 • BIMBENET, C., “Artikel 15 KB Uitvoering” in VAN GARSSE, S. (ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten, Brussel, Politeia, 2015, afl. 22, Hoofdstuk II/11-12. 
 • BIMBENET, C., “Artikel 14 KB Uitvoering” in VAN GARSSE, S. (ed.), Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten, Brussel, Politeia, 2015, afl. 22, Hoofdstuk II/9-10. 

Lezingen

•     BIMBENET, C., “Praktijkopleiding op maat van de landmeter-expert - Sessie onteigening”, die Keure, Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gent, 5 december 2017 en 12 december 2017.

•     BIMBENET, C., “De onteigeningsvergoeding: een stand van zaken”, Studiedag Onteigening. Het nieuwe Onteigeningsdecreet voor Vlaanderen doorgelicht, IFE Benelux, Radisson Blu, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen, 27 april 2017.

 • BIMBENET, C., “Rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning”, Studienamiddag: Vergunningen in het bouwrecht, Universiteit Hasselt, 12 mei 2016.

Contact

Céline Bimbenet
Advocaat
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
celine.bimbenet@schoups.be
Schoups
°BV Céline Bimbenet - KBO nummer 0731.736.029