Advocaten

Pauline Van Bogaert

Pauline Van Bogaert is sinds oktober 2017 ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen. Zij is vooral werkzaam in de vakgroep Omgevingsrecht.

Vakgroepen

Omgevingsrecht

Curriculum

Diploma’s:

  • Master Geschiedenis UGent, 2014
  • Master Rechten UGent, 2017

Professionele ervaring:

  • Advocatenkantoor Schoups, sinds 2017

Talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans

Publicaties

  • HECTORS, K., VAN BOGAERT, P. en DEPLOEY, C. “Signaalgebieden en watergevoelige openruimtegebieden : een stand van zaken”, in: Verhelst G (ed.), Jaarboek Omgeving Terecht, 2017, pp. 175-205.

  • HECTORS, K., VAN BOGAERT, P., "Informatieverplichting in de regelgeving rond water", in DEVOS,D. (eds.), (Ver)kopen in het omgevingsrecht, Antwerpen, Larcier, 2017 

Lezingen

  • BIMBENET, C. en VAN BOGAERT, P., "Herbestemming van vastgoed: mogelijkheden en beperkingen vanuit een omgevingsrechtelijk perspectief", studiedag Leegstand & herbestemming vastgoed 2019, Antwerpen, InfoTopics, 18 oktober 2019. 

Contact

Pauline Van Bogaert
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
pauline.van.bogaert@schoups.be
linked in vcard