Advocaten

Dimitri Verhoeven

Dimitri Verhoeven° behaalde zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2012. Vervolgens werkte Dimitri enkele jaren als navorser aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in juni 2017 promoveerde met een proefschrift over het onderwerp “Productveiligheid en productaansprakelijkheid”.

Hij is sinds januari 2017 ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Dimitri heeft het kantoor Schoups vervoegd in 2017, waar hij voornamelijk werkzaam is in de vakgroepen Privaat bouwrecht, Overheidsopdrachten & PPS en Verzekeringsrecht.

Dimitri is eveneens aan de Universiteit Antwerpen verbonden als praktijkassistent en gastprofessor, waarbij hij o.a. de module “Aansprakelijkheid en causaliteit” doceert in het Postgraduaat Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht.

Curriculum

Diploma’s

 • Master in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2012
 • Doctor in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2017

Professionele ervaring

 • Vorser, Universiteit Antwerpen, 2012-2016
 • Algemeen coördinator (leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht), ALLIC, 2015-2019
 • Advocaat, Schoups, sinds 2017

Andere mandaten:

 • Gastprofessor Postgraduaat, ALLIC, sinds 2017
 • Praktijkassistent, Universiteit Antwerpen, sinds 2017

Talen:

Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

 • VERHOEVEN, D., “De overdracht of cessie van schuldvordering” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS (eds.), Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 727-758.
 • VERHOEVEN, D., “De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: een belangenafweging in functie van de concrete omstandigheden” (noot onder Kh. Gent (afd. Brugge) 7 november 2016), TIBR 2019, afl. 2, 60-66.
 • MEYS, S., en VERHOEVEN, D., “Digitale inhoud en aansprakelijkheid. De Richtlijn Digitale Inhoud en Digitale Diensten en de Richtlijn Productaansprakelijkheid nader toegelicht” in R. STEENNOT en G. STRAETMANS (eds.), Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2019, 71-120.
 • VERHOEVEN, D., “Commentaar bij de Wet Productaansprakelijkheid”, in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., +/- 125p.
 • SCHOUPS, M. en VERHOEVEN, D., "Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid" (noot onder Antwerpen 6 maart 2017), TBO 2018, 40-44.
 • VERHOEVEN, D., “Commentaar bij Boek IX. WER” in X, Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, , +/- 163p (bijgewerkt tot december 2018).
 • VERHOEVEN, D., “De werking van een vennootschap – Productaansprakelijkheid”, in X, Bestendig Handboek Vennootschap & Aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., 72p.
 • VERHOEVEN, D., “De Richtlijn Productaansprakelijkheid, de bewijslast en het inroepen van vermoedens: analyse van het arrest van het Hof van Justitie van 21 juni 2017” (noot onder HvJ C-621/15), DCCR 2018, afl. 120-121, 143-155.
 • VERHOEVEN, D., Wet Productaansprakelijkheid, in Artikel & Commentaar, Mechelen, Kluwer, 2018, 130p.
 • VERHOEVEN, D., Productaansprakelijkheid en productveiligheid, Antwerpen, Intersentia, 2018, 732p.
 • VERHOEVEN, D., “De aansprakelijkheid van ‘aangemelde instanties’ m.b.t. gebrekkige medische hulpmiddelen” (noot onder HvJ 16 februari 2017), Gez. 2017-18, afl. 1, 29-31.
 • VERHOEVEN, D., “Productveiligheid” in STEENNOT, R. en STRAETAMNS, G. (eds.), “Commentaar bij boek IX WER” in Handels-en economisch recht., Mechelen, Kluwer, 2018, losbl.
 • VERHOEVEN, D., “Maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade” in T. Vansweevelt en B. Weyts (eds.), Handboek Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 459-478.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “Section V: Other EU Laws concerning similar issues” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 97-108.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.C. Liable persons” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 61-72.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.B. Notion of defectiveness” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 50-61.
 • STRAETMANS, G. en VERHOEVEN, D., “The content of the Product Liability Directive: section IV.A. Notion of product” in P. Machnikowski (ed.), European Product Liability, Cambridge, Intersentia, 2016, 40-50.
 • BUELENS, W. en VERHOEVEN, D., “Hervorming van het BW: wat het met samenloopverbod?”, De Juristenkrant 2016, afl. 332, 16.
 • VERHOEVEN, D., “Schade door implantaat: contractuele aansprakelijkheidsregeling nog te onduidelijk”, De Juristenkrant 2016, afl. 331, 4.
 • BUELENS, W. en VERHOEVEN, D., “De (on)zin van een samenloopverbod tussen de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”, TBBR 2016, afl. 6, 314-333.
 • VERHOEVEN, D., “Potentiële gebreken in serieproducten: hoe ver reiken het gebrekkigheidsvereiste en het schadevereiste uit de Richtlijn Productaansprakelijkheid?”, (noot onder HvJ 5 maart 2015),Gez. 2015-16, afl. 1, 49-59.
 • VERHOEVEN, D., “Productveiligheid en productaansprakelijkheid: krachtlijnen en toekomstperspectieven” in STEENNOT, R. en STRAETAMNS, G. (eds.), Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument, Anwerpen, Intersentia, 2015, 193-234.
 • BROECKX, N. en VERHOEVEN, D., “Transplanting diseases from organ donors in Western Europe: fault liability or strict liability?”, EJHL 2015, afl. 22, 207-238.
 • VERHOEVEN, D., “The duty to perform a patient recall”, Medicine and law 2014, vol. 33, afl. 2, 91-112.
 • VERHOEVEN, D., “De DES-slachtoffers en het Belgische aansprakelijkheidsrecht. Een confrontatie met verjaring, het foutbegrip, onzekere toekomstige schade en alternatieve causaliteit”, Gez. 2013-14, afl. 5, 140-167.
 • VERHOEVEN, D., “Krachtlijnen van een product recall”, DCCR 2013, afl. 100-101, 61-82.
 • VERHOEVEN, D., “Het in het verkeer brengen en traceren van (gebrekkige) producten”, (noot onder Bergen 7 februari 2013), DCCR 2013, afl. 2, 85-104.
 • VERHOEVEN, D., “De buitencontractuele aansprakelijkheid van de invoerder voor gebrekkige of onveilige gebreken” (noot onder Brussel 16 januari 2012), TBBR 2013, afl. 8, 429-436.
 • VERHOEVEN, D., “De bezitsbescherming van het recht van uitweg en doorgang: doorgehakte knopen terug vastgeknoopt” (noot onder GwH 13 oktober 2011), TBO 2013, afl. 1, 16-23.
 • VERHOEVEN, D., “Aangifte van een misdrijf aan een gerechtelijke overheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid” (noot onder Rb. Gent 14 oktober 2011), Gez. 2012-13, afl. 1, 27-33.
 • BENFQUIH, Y., DECKERS, K. en VERHOEVEN, D., “De motiveringsplicht in het Europees bestuursrecht”, TBP 2012, afl. 3, 136-158.
 • VAN NULAND, N., LEMMENS, K., VERBRAEKEN, J., VERHOEVEN, D. en VAN GENUGTEN, J., “Kroniek Europees overheidsopdrachtenrecht 2005 – juni 2011”, TBO 2011, 186-208.
 • VERHOEVEN, D., “Het redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van een product en het later ontstaan van gebreken in de Wet Productenaansprakelijkheid” (noot onder Antwerpen 28 oktober 2009), TBBR 2011, afl. 8, 388-396.
 • VERHOEVEN, D., “Verslag studieavond Wet Medische ongevallen”, in I. BOONE en S. LIERMAN (eds.), Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen, Antwerpen - Cambridge, Intersentia, 2011, 107-114.

Lezingen

 • VERHOEVEN, D., "Een blik op het voorontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid", webinar Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Kluwer, 25 augustus 2020.
 • VERHOEVEN, D., "Een blik op het voorontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid", webinar Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Kluwer, 2 juli 2020.
 • VERHOEVEN, D., "Samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid - een blik op het voorontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid", webinar Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Kluwer, 26 juni 2020.
 • VERHOEVEN, D., "Producten in het rechtsverkeer: de aansprakelijkheid van de verkoper en aannemer bij het produceren, verwerken en leveren van producten", webinar, Balie Provincie Antwerpen, 28 april 2020.
 • VERHOEVEN, D., “Producten in het rechtsverkeer: slipgevaar op verraderlijke aansprakelijkheidswegen”, webinar, Schoups, 24 maart 2020.
 • OP DE BEECK, E., VERHOEVEN, D. en VANDEKEYBUS, C., “Juridische achtergrond en praktijkvoorbeelden m.b.t. Verkeersveiligheidsbeheer”, gastcollege Postacademische opleiding Verkeersveiligheidsauditor Universiteit Gent, 30 januari 2020.
 • VERHOEVEN, D., "Levering van digitale inhoud: voorstel van richtlijn en productaansprakelijkheid", congres Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Gent, UGent, 24 mei 2019.
 • VERHOEVEN, D., "Productaansprakelijkheid", webinar, M&D Seminars, 19 april 2019.
 • HEEB, C. en VERHOEVEN, D., "Wilsgebreken bij vastgoedtransacties", Sint-Niklaas,  M&D Seminars, 20 april 2018.
 • VERHOEVEN, D., "De Wet Productaansprakelijkheid: onbekend en/of onbemind?", ICAV II-congres, Gent, UGent, 2 december 2016.
 • VERHOEVEN, D., "Medical products and European Product Liability", World Association for Medical Laws 2016, Los Angeles (VS), 7 augustus 2016.
 • VERHOEVEN, D.,"Productveiligheid en productaansprakelijkheid", congres Wetboek Economisch Recht en bescherming van de consument, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 30 november 2015.
 • VERHOEVEN, D., "Topical issues in defectiveness", congres 30 Years of European Product Liability, Wroclaw (Polen), 15 oktober 2015.
 • VERHOEVEN, D., "Transplanting diseases from organ donors: negligence or strict liability?", Wereldcongres Medisch Recht, Nusa-Dua (Bali), 22 augustus 2014.
 • VERHOEVEN, D., "Productveiligheid, productaansprakelijkheid en product recall", doctoraatsseminarie ICAV, Leuven, KU Leuven, 19 december 2013.
 • VERHOEVEN, D., "The duty to perform a patient recall", Wereldcongres Medisch Recht, Macéio (Brazilië), 7 augustus 2012.

Contact

Dimitri Verhoeven
Advocaat
t. +32 3 260 98 60
f. +32 3 260 98 61
dimitri.verhoeven@schoups.be
°BV Dimitri Verhoeven - KBO 0739.783.465
linked in vcard