In-house legal management

Meer en meer merken wij de behoefte bij onze cliënten aan gespecialiseerd in-house legal management. Schoups kan hierop snel en flexibel inspelen en u ontzorgen.

Eén van onze advocaten komt bij u op kantoor, een halve of een hele dag per week, voor juridische opvolging of om de afwezigheid of het vertrek van een interne bedrijfsjurist op te vangen.

Indien u hier nood aan heeft, kan u bij ons terecht. Wij maken u een aanbod in functie van uw specifieke wensen.

Deze detachering geschiedt conform de Codex Deontologie Advocaten en het reglement op de detachering dd. 27 januari 2016.

Voor alle informatie kan u Sara Cockx contacteren of kan u zich ook rechtstreeks tot uw gebruikelijke contactpersoon of het celhoofd wenden.