Schoups publiceert twee artikels in het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed

Schoups publiceert twee artikels in het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed

In februari 2015 verscheen het eerste nummer van jaargang 13 van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed ("TBO") met daarin twee artikels van kantoor Schoups over overheidsopdrachten.

Mr. Kris Lemmens licht samen met de heer Frederik Ongena en de heer Wouter Van Loon in een rechtspraakoverzicht van de Raad van State de jurisprudentiële ontwikkelingen tijdens de periode 2013-2014 op vlak van de gunning van overheidsopdrachten toe. Daarnaast geeft mr. Kris Lemmens samen met mr. Jan De Leyn in een apart artikel een beknopt overzicht van de recente wetgevende evoluties inzake overheidsopdrachten, zowel vanuit nationaal als Europees perspectief.

Meer informatie: http://www.tbo.be/   

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u  Kris Lemmens en Jan De Leyn (de auteurs) raadplegen.