Nieuwe wet sociale verkiezingen 2016 gepubliceerd

Nieuwe wet sociale verkiezingen 2016 gepubliceerd

Op 22 juni 2015 is de wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet bevat ook wijzigingen van de Bedrijfsorganisatiewet van 20 september 1948 en de Welzijnswet van 4 augustus 1996. Daarmee omvat deze wet alle bepalingen inzake de sociale verkiezingen 2016. Voor de inwerkingtreding van deze wet waren de bepalingen verdeeld over verschillende wetten en koninklijke besluiten.

Tijdens deze verkiezingen zullen de leden van de ondernemingsraden en Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (hierna “CPBW”) verkozen worden. De wet regelt dat ondernemingen (hiermee wordt de technische bedrijfseenheid bedoeld) met een gemiddelde van ten minste honderd werknemers een ondernemingsraad moeten instellen. Het CPBW moet worden opgericht indien de onderneming gemiddeld ten minste vijftig werknemers heeft. Voor de berekening van het gemiddelde aantal werknemers neemt men de werknemers van het kalenderjaar 2015 in aanmerking. Daarnaast worden de uitzendkrachten van het vierde kwartaal voor de berekening in rekening gebracht.

De sociale verkiezingen moeten georganiseerd worden tussen 9 en 22 mei 2016. Dit betekent dat de pre-electorale procedure in principe zal starten tussen 11 en 24 december 2015 (zijnde dag X-60, waarbij X staat voor de datum van aanplakking).

De kandidaten bij de sociale verkiezingen zijn beschermd tegen ontslag vanaf dag X-30 (dus vanaf een dag tussen 10 tot 23 januari 2016, afhankelijk van de concrete datum van de verkiezingen). De definitieve lijsten met kandidaten worden in principe (behoudens enkele uitzonderingen) pas op dag X+35, zijnde tussen 15-28 maart 2016. De kandidaat zal bijgevolg bescherming genieten op het moment dat de werkgever nog niet op de hoogte is van zijn kandidatuur. Dit is de zogenaamde occulte periode. Opgelet dus met het ontslag van werknemers in de periode van 10-23 januari 2016 tot 15-28 maart 2016.

Verder voert de wet nog een aantal nieuwe wijzigingen in aangaande de verdere informatisering van de verkiezingsprocedure. De kandidaten kunnen via een web-applicatie van de FOD WASO worden voorgedragen. Ook wordt uitdrukkelijk bepaald dat een vertrouwenspersoon niet als werknemers- en/of werkgeversvertegenwoordiger mag optreden.

Tot slot nog dit: in tegenstelling tot de laatste sociale verkiezingen, zullen er deze keer in de bouwsector wel kandidaten worden voordragen en officiële sociale verkiezingen worden georganiseerd.

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Sara Cockx en Laura Sol (de auteurs) raadplegen.

De Burburestraat, 6-8 bus 5 2000 Antwerpen   t. +32 3 260 98 60   f. +32 3 260 98 61   info@schoups.be   www.schoups.be