Verlaging BTW scholen aangekondigd

Verlaging BTW scholen aangekondigd

Op 16 oktober 2015 heeft de Federale Ministerraad aangekondigd het BTW-tarief voor schoolgebouwen te verlagen van 21% naar 6%.

De aangekondigde verlaging is ruim qua toepassingsgebied. Ze geldt zowel voor het kleuter-,  basis-, secundair als het universitair onderwijs, alsook voor het volwassenen- en muziekonderwijs, voor zover de verrichte diensten geen louter recreatief karakter hebben.

Verder is de verlaging van toepassing (i) op de verkoop (of vestiging van andere zakelijke rechten) van schoolgebouwen, (ii) op werken in onroerende staat (inclusief renovatie maar met uitsluiting van reiniging) en (iii) op leasing.

Het koninklijk besluit hierover is nog niet gepubliceerd. Voorlopig is er voorzien dat de verlaging zou ingaan op 1 januari 2016.

Of deze verlaging in overeenstemming is met de Europese BTW-regelgeving, is nog af te wachten. Slechts voor de leveringen of diensten opgenomen in bijlage III van de richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 is het mogelijk om een verlaagd tarief toe te passen. Het verkopen of bouwen van scholen is hier niet opgenomen, in tegenstelling tot bv. sociale woningbouw.

Wij houden u op de hoogte indien het koninklijk besluit wordt gepubliceerd. Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Ewoud Willaert (auteur) raadplegen.

 

De Burburestraat, 6-8 bus 5 2000 Antwerpen   t. +32 3 260 98 60   f. +32 3 260 98 61   info@schoups.be   www.schoups.be