Geert De Buyzer publiceert over het bewijsrecht in aannemingszaken

Geert De Buyzer publiceert over het bewijsrecht in aannemingszaken

In het eerste nummer van 2016 van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO) is een uitgebreide noot onder drie arresten van het Hof van Beroep Brussel verschenen, waarin Geert De Buyzer het bewijsrecht in aannemingszaken bespreekt.

Het belang van het bewijsrecht in aannemingszaken is groot. Het gebeurt in de aannemingssector immers wel vaker dat het “papierwerk” ten voordele van het “echte werk” opzij wordt geschoven. Het ligt voor de hand dat die praktijk tot discussies aanleiding kan geven. De uitkomst van dergelijke geschillen wordt in belangrijke mate door het bewijsrecht bepaald.

Naast een algemene bespreking van de geldende principes, die al te vaak worden vergeten, wordt dieper ingegaan op een aantal punten die in aannemingszaken vaak aan bod komen, zoals de bewijsrechtelijke gevolgen van de uitvoering van de werken en van het niet (tijdig) reageren op briefwisseling of (ontwerp)contracten. Het hete hangijzer van de mede- en samenwerkingsverplichting op het vlak van het bewijs wordt eveneens behandeld.

De bijdrage beoogt een praktijkgericht hulpmiddel te zijn om de bewijsregels correct toe te passen. Een goede kennis van de bewijsregels kan immers het verschil betekenen tussen winst en verlies in een zaak.

Voor meer informatie, kan u Geert De Buyzer (auteur) raadplegen.

De Burburestraat, 6-8 bus 5 2000 Antwerpen   t. +32 3 260 98 60   f. +32 3 260 98 61   info@schoups.be   www.schoups.be